Konserwator zabytków

Konserwator zabytków to specjalista zajmujący się ratowaniem zabytków oraz pamiątek przeszłości. Osoba zajmująca to stanowisko ma za zadanie dbać o zabytki, zapobiegać ich zniszczeniu, a także usuwać przyczyny i skutki powstałych na przestrzeni lat uszkodzeń. Specjalista taki zatrudniony jest w wojewódzkim urzędzie ochrony zabytków. Poza tym, konserwatorzy zabytków moją pracować w: muzeach, domach aukcyjnych, instytucjach kultury, bądź też założyć własną pracownię konserwatorską. Im bardziej wykształcona osoba – tym większe będą jej szanse na zatrudnienie oraz jej pensja będzie wyższa. Kiedy posiada się stosowne specjalizacje to oczekiwać można również tego, że będzie się mieć znacznie bardziej korzystne propozycje zatrudnienia. Dlatego warto się kształcić w tym kierunku, gdyż jest to jeden z tych zawodów jaki nadal jest atrakcyjnie postrzegany na rynku zatrudnienia. Trzeba oczywiście dobrze przygotować się do takiej pracy, gdyż należy się wyróżniać, aby nie obawiać się o zatrudnienie.