Studia na kierunku konserwacja zabytków

Studia na kierunku konserwacja zabytków są studiami, które mają przygotować do pracy w zawodzie takim jak konserwator zabytków. Są więc to studia przeznaczone dla osób, które rzeczywiście interesują się taką pracą. Ukończyć można je na poziomie licencjata bądź magisterki. W kanon przedmiotów, jakie będzie trzeba zdać na tym kierunku wliczają się: teoria i techniki konserwatorskie, dokumentacja architektoniczno – konserwatorska, konserwacja obiektów architektonicznych, naprawa i wzmacnianie obiektów budowlanych, profilaktyka konserwatorska, a także rewaloryzacja zespołów urbanistycznych. Zazwyczaj na uczelniach można też wybierać w następujących specjalnościach: konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej, konserwacja i restauracja papieru i skóry, konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej, a także konserwacja i ochrona zabytków. Studia te są w tej chwili dosyć oblegane, ponieważ osoby, które na nie uczęszczają wiedzą, że po ich ukończeniu mogą liczyć na zatrudnienie.